23Sep
2014
0
Sura Al-Qaria – fisa de memorare

Sura Al-Qaria – fisa de memorare

Sura Al-Qari’a (101) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Elqariah Mel-qariah Ua maa adrake mel-qariah Ieuma iekunun-nasu kefarașil-mabsus Ua tekunul-gibalu keleihnil-manfuș Fe amma man sequlat mauaziinuh Fehua fi iișatir-radiah Ua amma man khaffat mauazinuh Feummuhu hauiiah Ua ma adrake ma hiiah Narun haamiiah În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. „Ziua aceea care lovește”! 2. Ce este „Ziua aceea […]

22Sep
2014
0
sura at takathur titlu

Sura At-Takathur – fisa de memorare

Sura At-Takathur (102) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Elhakumut-tekasur Hatta zurtumul-maqabir Kella saufe tealemun Summe kella saufe tealemun Kella leu tealemuna ilmal-ieqin Leteraunnal-geahim Summe leterunneha ainal-ieqin Summe letusalunna ieumaizin ani-naim În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Vă abate goana după înmulțire, 2. Până când veți vizita mormintele. 3. Nu! Voi veți ști curând! 4. Și încă o […]

22Sep
2014
0
Al-Humazah

Sura Al-Humaza – fisa de memorare

Sura Al-Humaza (104) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Uailuli-kulli humazati-lumazah Allezi gemaa malau-ua addadah Iahsebu anna malahu akhledah Kella leiumbazanna fil-hutamah Ua maa adrake mal-hutamah Narullahi-l-muuqadah Alleti tattaliu ala-l-afidah Innaha aleihim-mu’sadah Fi amadim-mumaddadah   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Vai pentru tot clevetitorul și defăimătorul 2. Care strânge avere și o socotește, 3. Crezând că averea […]

22Sep
2014
0
sura al masad titlu

Sura Al-Masad – fisa de memorare

Sura Al-Masad (111) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Tebbet iedaa abi lahabiu-uatabb Maa aghna anhu maluhu ua ma keseb Saiasla naran zata lahab Uamraatuhu hammalatal-hatab Fi gidiha hablum-mim-masad   În numele lui Allah, cel Milostiv, Îndurător Să piară mâinile lui Abu Lahab și să piară și el! 2. Averea lui să nu-i fie de nici un folos și nici […]

22Sep
2014
0
surah al fil

Sura Al-Fil – fisa de memorare

Sura Al-Fil (105) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Alam tera keifa feala rabbuka bi ashabil-fiil Alam iageal keidahum fi tadliil Ua arsala aleihim tairan ababil Termihim bihigearatim-min sigil Fegealahum keasfim-ma-kul   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Oare n-ai văzut tu ce a făcut Domnul tău cu oamenii elefantului?! 2. Oare nu a făcut El vicleșugul lor […]

22Sep
2014
0
sura al qurays titlu

Sura Al-Qurays – fisa de memorare

Sura Al-Qurayș (106)   Bismillahir-rahmaanir-rahiim Li-ilafi Quraiș Ilafihim rihlatașitai uas-saif Feliabudu rabba hazal-bait Allezi ataamahum-min juiu-ua amanahum-min khauf   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Pentru obiceiul [neamului] Qurayș, 2. Obiceiul lor pentru călătoria de iarnă și cea de vară, 3. Să-L adore ei pe Stăpânul acestei Case, 4. Care-i hrănește, păzindu-i de […]

22Sep
2014
0
sura al maun titlu

Sura Al-Ma’un – fisa de memorare

Sura Al-Ma’un (107) Bismillahir-rahmaanir-rahiim Araaita-llezi iukazzibu biddiin Fezalika-lezi ieduul-iatiim Ua la iehuddu ala taamil-miskin Feuailu-lilmusalin Alezina hum an salatihim sahun Alezina hum iuraaun Ua iamnaunal-maun În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Îl vezi tu pe cel care tăgăduiește Judecata? 2. El este acela care-l alungă pe orfan [cu asprime] 3. Și nu îndeamnă […]

22Sep
2014
1
sura al kafirun titlu

Sura Al-Kafirun – fisa de memorare

Sura Al-Kafirun (109)     Bismillahir-rahmaanir-rahiim Qul iaaa aiyuhal-kafirun Laa abudu ma tabudun Ua laa antum abiduna maa abud Ua laa ana abidum-ma abattum Ua laa antum abiduna maa abud Lekum dinikum ua liadin.   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Spune: „O, voi, necredincioși! 2. Eu nu ador ceea ce adorați 3. […]

22Sep
2014
0
an-nasr

Sura An-Nasr – fisa de memorare

Sura An-Nasr (110)     Bismillahir-rahmaanir-rahiim Iza geaa anasrullahi uelfath Ua raaitan-nasa iadkhuluna fi dini-llahi afuagea Fasabbih bihamdi rabbika uastaghfirh innehu kana teuuaba    În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Când vine biruința lui Allah și cucerirea 2. Și-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah în cete, 3. Atunci slăvește-L cu […]

22Sep
2014
0
surah al asr titlu

Sura Al-Asr – fisa de memorare

Sura Al-Asr (103)   Bismillahir-rahmaanir-rahiim Uel-asr. Innel insana lefi husr. Illelezine amenu ue amilus-salihaati, ue teuasau bilhaqqi, ue teuasau bis-sabr.   În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 1. Jur pe timp! 2. Că omul va fi în pierdere, 3. Afară de aceia care cred și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul pe altul […]

Page 10 of 12
Skip to toolbar